• ایرشوی ژوهای ۲۰۱۸ فرصتی که باید مغتنم دانست

    اطلاع رسانی و برنامه ریزی ها جهت بهره برداری متخصصان ایرانی از رویداد بزرگ هوافضای ژوهای چین (۱۵تا۲۰ آبان) شروع شده است؛ نمایشگاه بزرگی که در جنوب شرقی چین در شهر ژوهای برگزار شده و بازدید آن بلحاظ مسافت و عدم وجود پرواز مستقیم و حتی غیرمستقیم و همچنین کمبود هتل در ژوهای بسیار مشکل است. چین رو به رشدترین و پرکشش ترین بازار صنعت هوایی غیرنظامی جهان است. رشد طبقه متوسط در چین در ۲ دهه گذشته عملا این کشور را به اصلیترین عامل توسعه بازار هواپیمایی تجاری جهان -بویژه در حوزه رجینال- تبدیل کرده است. نگاه چین به توسعه درونزای فناوری و صنعت باعث شده تامین هواپیما در این کشور به خرید ختم نشود. شاهدیم که هواپیمای جت منطقه ای سی۹۱۹ همین الان حدود ۱۰۰۰ فروند سفارش از داخل خود چین دارد. این تفاوت اصلی چین با روسیه است؛ روسیه در هوایی غیرنظامی از فناوری جلوتر نمیرود، اما در چین فناوری به بازار متصل میشود.

    بیشتر بخوانید
  • مروری بر نقاط ضعف و محدودیتهای سامانه های دفاع موشکی آمریکا

  • جنگ های آینده و ارتباط آنها با حوزه انسانی

تازه‌ترین محصولات فروشگاه