خانه / تحلیل، گزارش و مصاحبه / برآورد ایرباس از رشد قابل توجه تقاضا در بازار هند